EGİAD 1990 yılında 47 genç sanayici ve işadamının bir araya gelerek kurdukları bir sivil toplum kuruluşudur. Topluma örnek ve öncü olma misyonu ile genç girişimcileri aynı çatı altında toplamak, onların birbirleri ile tanışarak kaynaşmalarına ve profesyonel deneyimlerini aktarmalarına yardımcı olmak ve toplumu çeşitli konularda aydınlatmak gibi amaçları çerçevesinde bir taraftan üyelerine yönelik faaliyetler diğer yandan da kamuoyuna dönük araştırma, inceleme, lobicilik ve benzer faaliyetleri yürütmektedir.

EGİAD’ın bir sivil toplum kuruluşu olarak gücü yalnızca geçen 25 yıl boyunca kamuoyunda oluşturduğu imaj ve saygınlık değil, aynı zamanda üyelerinin üretim ve istihdam açısından ülke ekonomisinde yarattığı katma değerin büyüklüğünden kaynaklanmaktadır.Toplam 600 olan üye sayısının %70’i 22-40 yaş aralığında bulunmaktadır.

EGİAD bugün %60’ı sanayi (%76 İmalat, %15 İnşaat, %6 Enerji, %10 Madencilik) ; %33’ü hizmet; %5’i tarım ve %2’si finans sektörlerinde faaliyet gösteren küçük, orta ölçekli ve büyük işletmelerden oluşan 3.500’e yakın şirketi kapsayan ve yaklaşık 45.000 kişilik istihdam sağlayan bir üretim gücüdür.

Üyelerinin % 60’ının yurtdışı ile ortaklık, dış ticaret ve benzeri şekillerde işbirlikleri bulunmaktadır. Üye portföyü içerisinde tekstil, gıda, makina, inşaat, otomotiv, elektrik-elektronik, demir-çelik başta olmak üzere sanayi, tarım ve hizmet sektörlerinden firmalar bulunmaktadır.

Her platform ve konuda aktif olarak bulunan dernek, yaptığı düzenli toplantı, çalışma ve faaliyetlerle farklı sektörlerde girişimciliğin özendirilmesine öncülük etmektedir. EGİAD çeşitli sektörlerden yeni üyeleri her zaman kendine çekmekte; kendi içinde bir araya getirdiği bu sektörlerin ekonomik ve fikri alışverişlerde bulunmalarına, onların sektörel veya makroekonomik sorunlarına yönelik çözüm aramalarına, sektörlerdeki gelişme ve büyüme konularında ortak akıl oluşturmalarına yardımcı olmaktadır.

EGİAD faaliyetlerinde makro düzeyde Türkiye’ deki diğer GİAD, SİAD ve Sivil Toplum Kuruluşları ile bütünleşme ve işbirliği içinde olmaya özen gösterirken, mikro düzeyde ise görev ve sorumlulukları kapsamındaki her türlü araştırma ve geliştirme çalışmalarını Komisyon ve Komisyon Alt Çalışma Grupları ile yürütmektedir.

Ege Genç İş İnsanları Derneği aynı amaç ve çalışma konuları doğrultusunda kurulmuş ve kurulacak olan Genç İşadamları Dernekleri, Federasyon ve Konfederasyonları ile işbirliğini gözetme ve özendirme amacı çerçevesinde EGİFED (Ege Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu), BASİFED (Batı Anadolu Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu) ile TÜGİK (Türk Genç İşadamları Konfederasyonu) ve TÜRKONFED (Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu)’nun kurucu üyeleri arasında yer almaktadır.

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi öğrencileri ile birlikte yürütülen ve Sivil Toplum Kuruluşu – Üniversite işbirliği ile hazırlanması açısından Türkiye’de bir ilk olan BEYOND DERGİSİ; konusunda uzman kişilerden oluşan ve profesyonel bir anlayışla çalışan Yayın Kurulu’nun tasarım ve hazırlık çalışmalarını yaptığı çok nitelikli ve seçkin bir yayın olarak ülkenin ileri gelen 10000 kişisine ücretsiz olarak ulaştırılan EGİAD YARIN DERGİSİ gibi periyodik yayınları da bulunmaktadır.

Toplumun bilgilendirilmesinde ve önümüzdeki yıllara ülkemizin her konuda en ileri şekilde hazırlanmasında iyi yetişmiş gençliğin, eğitimin ve beşeri sermayenin öneminin farkında olan Ege Genç İş İnsanları Derneği, üyelerinin ve eğitime gönül veren çok sayıda kişi ve kuruluşun destek ve katkılarıyla İzmir’in Urla ilçesinde 16 Ocak 2004 yılında temeli atılan ve 13 Eylül 2004 yılında örgün eğitime açılan EGİAD İLKÖĞRETİM OKULU’nu Milli Eğitim Bakanlığı’na bağışlamıştır. Derneğin okula desteği kesintisiz sürdürülmektedir.

Kurumsal yapısıyla ve “Çağdaş Sivil Toplum Kuruluşu” anlayışıyla yoluna devam eden EGİAD, seçkin üye portföyü, diğer kurum ve kuruluşlarla güçlü işbirliği, ciddiyetle gerçekleştirdiği yayın ve raporları, kamuoyunda kuruluşundan bu yana oluşturduğu saygın imajı ve tanınırlık oranı ile bir marka haline gelmeyi başarmıştır.